Studijski program Zavoda za industrijsko inženjerstvo

Voditelj smjera: Prof. dr.sc. Dragutin Lisjak

Studijski program smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment prilagođen je bolonjskom procesu tako da se ostvaruje na tri razine - preddiplomskoj, diplomskoj te poslijediplomskoj. Poslijediplomska razina znači kao doktorski studij u trajanju od 6 semestara ili specijalistički studija u trajanju od 3 semestra. Cjelokupni nastavni program Zavoda za industrijsko inženjerstvo možete pronaći ovdje.
Prezentaciju smjera možete preuzeti OVDJE.

Preddiplomski studij smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Preddiplomski studij koncipiran je tako da nakon prvih četiri semestra, koji su uglavnom zajednički za čitav studij strojarstva, studenti ovladavaju teorijskim osnovama inženjerstva, strojarstva, proizvodnih tehnologija, inženjerstva materijala, automatizacije i robotike. Tijekom 5. i 6. semestra studente ovoga smjera postupno se uvodi u područje industrijskog inženjerstva. Uvodni su kolegiji smjera: Industrijsko inženjerstvo, Osnove menadžmenta, Ekonomika proizvodnje, Inženjerska statistika, Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnička logistika, Proizvodni menadžment i Održavanje.

Diplomski studij smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Diplomski dio studija gotovo je potpuno usmjeren prema znanjima i metodologijama iz područja industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Od posebnih kolegija smjera to su: Operacijska istraživanja I i II, Informacijski sustavi, Osnove osiguravanja kvalitete, Menadžment ljudskih potencijala, Robotika, Modeliranje logističkih sustava, Informatički menadžment, Računovodstvo i financije za menadžere, Privredno i radno pravo i Industrijska sociologija. Uz velik broj izbornih kolegija s drugih smjerova FSB-a ili fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima je omogućeno uistinu široko područje usmjeravanja prema njihovim željama i sklonostima. Obranom diplomskoga rada pristupnici postižu akademski stupanj magistra struke (mag.ing.mech.).

Poslijediplomski specijalistički studij smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju polaznici će ovladati širim aspektima proizvodnje kroz stjecanje specijalističkih znanja iz širokog područja industrijskog inženjerstva i menedžmenta: tehničke logistike, razvoja i optimiranja tehničkih procesa, primjeni suvremenih statističkih i simulacijskih metoda i metoda proizvodnog menedžmenta, menedžmenta održavanja, upravljanja projektima, menedžmenta kvalitete i primjeni suvremenih strategija poslovanja (BPR, KAIZEN, SIX SIGMA, ...). Posebno se aktivno studiraju konkretni slučajevi i traži sudjelovanje studenata u konkretnim razvojnim projektima i projektima reinženjeringa proizvodnje i poslovanja. Više informacija o specijalističkom studiju možete pronaći ovdje.

Poslijediplomski doktorski studij smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Poslijediplomski doktorski studij iz područja industrijskog inženjerstva i menadžmenta koncipiran je u prvom redu kao nastavak sveučilišnog diplomskog studija smjera Industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Osim zajedničkih i temeljnih kolegija, izborom užih područja istraživanja omogućuje polaznicima usmjeravanje u područja tehničke logistike, osiguravanja kvalitete i mjeriteljstva, razvoja i optimiranja tehnoloških procesa, upravljanja proizvodnjom i održavanja, upravljanja projektima, strateškog i operativnog menadžmenta te metoda optimiranja. Dodatna se usmjeravanja postižu kroz kolegije vezane uz znanstvene projekte, čime se kandidate uvodi u istraživački rad. Više informacija o poslijediplomskom doktorskom studiju možete pronaći ovdje.